Roman Jakobson

1896-1982

Russian philologist, pioneer of structural linguistics and phonology. Next to being one of the most significant linguists of the XXth century, he was also influential on literary theory through his involvement with Russian Formalism and the Cercle linguistique de Prague.

Dve poemy

1915

in: Zaumnaja gniga, Moskva

Opyt dialektologičeskoj karty russkogo jazyka v Evrope

1916

Etnografičeskoe obozrenie 109-110

Futurizm

1919

Iskusstvo 7

Novoe iskusstvo na zapade (Pis'mo iz Revelja)

1920

Chudožestvennaja žizn' 4/3

Prof. Šachmatov

1920

Čas 40/68

Dada

1921

Vestnik teatra 82

Brjusovskaja stichologija i nauka o stiche

1922

in: Naučnye izvestija, Moskva : Gosudarstvennoe izdatel'stvo

O realismu v umění

1922

Červen IV

Stichi

1922

in: Zaumniki, Moskva : EUY

Slavjanskaja filologija v Rossii za gody 1914-1921 I

1922

with Bogatyrev Petr Grigorjevič

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 1

Slavjanskaja filologija v Rossii za gody 1914-1921 II

1922

with Bogatyrev Petr Grigorjevič

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 1

Slavjanskaja filologija v Rossii za gody 1914-1921 III

1922

with Bogatyrev Petr Grigorjevič

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 1

Zametka o drevne-bolgarskom stichosloženii

1923

Izvestija Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti Rossijskoj Akademii Nauk 24/2

Sborniki po teorii poetičeskogo jazyka 5

O češskom stiche preimuščestvenno v sopostavlenii s russkim

1923

Langues paléosibériennes

1924

in: Les langues du monde, Paris : Champion

Konec básnického umprumáctví a živnostnictví

1925

Pásmo: Revue internationale moderne 1/13-14

F. Trávníček: Příspěvky k nauce o českém přízvuku

1926

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 4

K diskusi o české prosodii

1926

Národní osvobození 8. VIII.

Nikolaj Durnovo

1926

Prager Presse 4. XI

Základy českého verše

1926

Praha, Odeon

Vladimir Majakovskij

1927

Národní osvobození 26. IV.

K odstraňování dlouhých souhlásek v češtině

1928

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 7

O hláskoslovném zákonu a teleologickém hláskosloví

1928

Časopis pro moderní filologii 14

Proposition 22

1928

with Karcevskij Sergej Josifovič, Trubeckoj Nikolaj Sergeevič

in: Actes du premier Congrès International de Linguistes, Leiden : Sijthoff

Dem Gedächtnis Jan Wiktor Porzezińskis

1929

Prager Presse 17. III.

Jan Baudouin de Courtenay

1929

Slavische Rundschau 1/10

Zur vergleichenden Forschung über die slavischen Zehnsilbler

1929

in: Slavistische Studien 5, Reichenberg : Stiepel

Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens

1929

with Bogatyrev Petr Grigorjevič

in: Donum Natalicium Schrijnen, Nijmegen : Dekker & Van de Vegt

Thèses présentées au Premier Congrès des philologues slaves

1929

with Durnovo Nikolaj Nikolaevič, Havránek Bohuslav, Mathesius Vilém, Mukařovský Jan, Trubeckoj Nikolaj Sergeevič, Trnka Bohumil

in: Mélanges linguistiques dédiés au Premier Congrès des Philologues Slaves, Praha : Jednota Československých Matematiků a Fysiků

Nejstarší české písně duchovní

1929

(ed)

Praha, Kunčíř

Kus literární pavědy

1930

Plán 1/10-11

Masaryk o jazyke

1930

Central'naja Evropa 3

Der Genfer Linguistenkongreß

1931

Prager Presse 13. IX.

Der russische Frankreich-Mythus

1931

Slavische Rundschau 3

Die Betonung und ihre Rolle in der Wort- und Syntagmaphonologie

1931

in: Réunion Phonologique Internationale tenue à Prague, Praha : Jednota Československých Matematiků a Fysiků

Jazykové problémy v Masarykově díle

1931

Masarykův sborník V

Masaryk vu par Tolstoi

1931

Le Monde Slave 1

O pokolenii, rastrativšem svoich poetov

1931

in: Smert' Vladimira Majakovskogo, Berlin : Petropolis

Odpověd´dr. Františku Tichému

1931

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 10

Pesma o vojevanju Igorovu

1931

Slavische Rundschau 3

Prinzipien der historischen Phonologie

1931

in: Réunion Phonologique Internationale tenue à Prague, Praha : Jednota Československých Matematiků a Fysiků

Prof. Dr. Friedrich Slotty

1931

Prager Presse 18. X.

Projet de terminologie phonologique standarisée

1931

in: Réunion Phonologique Internationale tenue à Prague, Praha : Jednota Československých Matematiků a Fysiků

Tolstoj o Masaryke

1931

Central'naja Evropa 4

Über die phonologischen Sprachbünde

1931

in: Réunion Phonologique Internationale tenue à Prague, Praha : Jednota Československých Matematiků a Fysiků

Z fonologie spisovné slovenštiny

1931

in: Slovenská miscellanea, Bratislava : Universum

Masaryk a řeč

1931

with Mukařovský Jan

Praha, Pražský linguistický kroužek

Evrazija v svete jazykoznanija

1931

with Savickij Petr Nikolaevič (ed)

Praha, Izdanie Evrazijcev

Die Lautwissenschaften

1932

Prager Presse 24. VII.

Fonéma

1932

in: Ottův slovník naučný nové doby, Praha : J. Otto

Fonologie

1932

in: Ottův slovník naučný nové doby, Praha : J. Otto

Hudební věda a lingvistika

1932

Opus Musicum 2/1

Musikwissenschaft und Linguistik

1932

Prager Presse 7. XII

O dnešním brusičství českém

1932

in: Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha : Melantrich

O jednom typu literárních historiků

1932

Jarní almanach Kmene : jízdní řád literatury a poesie

Zur Struktur des russischen Verbums

1932

in: Charisteria Gvilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis et Circuli Linguistici Pragensis sodalibus oblata, Praha : Cercle linguistique de Prague

Bolgarskij pjatistopnyj jamb v sopostavlenii s russkim

1933

in: Sbornik v čest' na Prof L. Miletič, Sofia : Izdanie na Makedonskija Naučen Institut

La Scuola Linguistica di Praga

1933

La Cultura XII/3

Pjatistopnyj bolgarskij jamb v sopostavlenii s russkim

1933

in: Sbornik v čest' na Prof L. Miletič, Sofia : Izdanie na Makedonskija Naučen Institut

Pravení o jinochu a o dívce — Staroruská povídka

1933

in: Milostný almanach Kmene pro jaro 1933, Praha : Klub moderních nakladetelů

Über den Versbau der serbokroatischen Volksepen

1933

Archives néerlandaises de phonétique expérimentale Special Issue VIII-IX

Ukázky z chystané monografie o šlágrech V & W

1933

in: Tucet melodií z Osvobozeneho Divadla, Praha : Hudební Matice Umělecké Besedy

Úpadek filmu?

1933

Listy pro umění a kritiku 1

Co je poesie?

1934

Volné směry 30

M. P. Štokmar: Bibliografija rabot po stichosloženiju

1934

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 13

Metrica Slava

1934

in: Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Milano : Treccani

Perpetuum mobile kyvadla: Pokus o montáž

1934

Listy pro umění a kritiku 2

Verš staročeský

1934

in: Československá vlastivěda 3, Praha : Sfinx

Bádání o českém verši

1935

Slovo a slovesnost 1

České prvky v polské kultuře

1935

Slovo a slovesnost 1

Česko-ruské styky v minulosti

1935

Lidové noviny 26. V.

Gemeinsame Kultursprache

1935

Prager Presse 6. VI.

Geopolitická linguistika?

1935

Slovo a slovesnost 1

Kontury Glejtu

1935

in: Glejt, Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes

Les enclitiques slaves

1935

in: Atti del III Congresso internazionale dei linguisti, Roma, 1933, Firenze : Enrico Ariana

Linguistika

1935

in: Ottův slovník naučný nové doby, Praha : J. Otto

Nikolaj Jakovlevič Marr

1935

Slavische Rundschau 7

Obecná linguistika v SSSR

1935

Slovo a slovesnost 1

Rub literární vědy

1935

Slovo a slovesnost 1

Slezsko-polská cantilena inhonesta ze začátku XV. století

1935

Národopisný věstník českoslovanský 27-28

Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutungen der russischen Kasus

1936

in: Etudes dédiées au Quatrième Congrès de Linguistes, Praha : Jednota Československých Matematiků a Fysiků

Fakta mluví

1936

Slovo a slovesnost 2

Kolybel'nye

1936

in: Uspávanky, Brno : Pazdírek

Mathesius, Vilém

1936

in: Ottův slovník naučný nové doby, Praha : J. Otto

Morféma

1936

in: Ottův slovník naučný nové doby, Praha : J. Otto

Na okraj lyrických básní Puškinových

1936

in: Vybrané spisy A. S. Puškina 1, Praha : Melantrich

Památce Agenora Artymoviče

1936

Slovo a slovesnost 2

Památce G. I. Čelpanova

1936

Psychologie: Časopis pro teoretickou a užitou psychologii 2/2

Um den russischen Wortschatz

1936

Slavische Rundschau 8

Úvahy o básnictví doby husitské

1936

Slovo a slovesnost 2

Antoine Meillet zum Gedächtnis

1937

Slavische Rundschau 9

Die russische Totenklage

1937

Slavische Rundschau 9

Die russische Totenklage

1937

Slavische Rundschau 9

Glosy k Legendě o Sv. Prokopu

1937

in: Živý Vrchlický, Brno : Dobročinný komitét

Je země blízko pólu

1937

Lidové noviny 7. IV

K dějinám cyrilometodějství

1937

Lidové noviny 19. X.

Ljubomir Miletič zemřel

1937

Lidové noviny 3. VI.

Na okraj Eugena Oněgina

1937

in: Vybrané spisy A. S. Puškina 3, Praha : Melantrich

Nespoutaný Puškin

1937

Lidové noviny 14. II.

Neznámé Bulharsko

1937

Lidové noviny 5. IX.

Nikolaj Konstantinovič Nikol'skij

1937

Lidové noviny 24. III.

Olaf Broch — 70 Jahre

1937

Prager Presse 4. IV.

Pravost Slova o pluku Igorově

1937

Lidové noviny 10. XII

Přehlédnutá památka velkomoravská

1937

Lidové noviny 23. XII.

Rusko-český slovník

1937

Lidové noviny 12. IX.

Russische Klagen

1937

Slavische Rundschau 9

Signe zéro

1937

in: Mélanges de linguistique et de philologie offerts à J. van Ginneken à l'occasion du soixantième anniversaire de sa naissance (21 avril 1937), Paris : Klincksieck

Socha v symbolice Puškinově

1937

Slovo a slovesnost 3

Spornyj vopros drevnerusskogo pravopisanija (d

1937

in: Zbornik lingvističkich i filološkich rasprava A. Beliću, Beograd : Mlada Srbija

Über die Beschaffenheit der prosodischen Gegensätze

1937

in: Mélanges de linguistique et de philologie offerts à J. van Ginneken à l'occasion du soixantième anniversaire de sa naissance (21 avril 1937), Paris : Klincksieck

Věda a noviny v pojetí Mágrově

1937

Lidové noviny 6. IV.

Z zagadnień prozodji starogreckej

1937

Z zagadnień poetyki Special Issue VI

Základy středověku

1937

Slovo a slovesnost 3

Vybrané spisy A. S. Puškina 3

1937

Praha, Melantrich

Die Arbeit der sogenannten Prager Schule

1938

Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague III

Die Reimwörter Čech-Lech

1938

Slavische Rundschau 10

Diskuse o spolupráci a kritice na levici

1938

U: Čtvrtletník skupiny Blok 3

Franz Spina

1938

Slavische Rundschau 10

Jazyk ruský

1938

in: Pedagogická encyklopedie 1, Praha : Novina

K popisu Máchova verše

1938

in: Torso a tajemství Máchova díla, Praha : Borový

O souhláskách

1938

Slovo a slovesnost 4

Sur la théorie des affinités phonologiques des langues

1938

in: Actes du IVe Congrès International des Linguistes, Copenhague : Munksgaard

Vybrané spisy A. S. Puškina 4

1938

Praha, Melantrich

Das Nullzeichen

1938-39

Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague V

Český podíl na církevněslovanské kultuře

1939

in: Co daly naše země Evropě a lidstvu 1, Praha : Evropský Literární Klub

Český vliv na staropolské písemnictví

1939

in: Co daly naše země Evropě a lidstvu 1, Praha : Evropský Literární Klub

Observations sur le classement phonologique des consonnes

1939

in: Proceedings of the Third International Congress of Phonetic Sciences, Ghent : Laboratory of Phonetics

Sobaka Kalin car'

1939

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 17

van Wijk, N., Phonologie

1939

Acta Linguistica 1

Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze

1940

Uppsala, Almqvist & Wiksells

Tatarische Nachklänge in der russischen Volksepik

1940

Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, Årbok

Češství Komenského

1942

New York, Ecole libre des hautes études

The Paleosiberian languages

1942

American Anthropologist 44

Moudrost starých Čechů: Odvěké základy národního odboje

1943

New York, Československý kulturní kroužek v New Yorku

Polish-Russian cooperation in the science of language

1943

Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America I

Russian books

1943

Rare Books 2/4

Franz Boas' approach to language

1944

International Journal of American Linguistics X/4

George Trager, Introduction to Russian

1944

The Slavonic and East European Review 22

Saint Constantin et la langue syriaque

1944

Annuaire de l'Institut de Philologie et d´Histoire Orientales et Slaves 7

Slovo o polku Igoreve

1944

Novosel'e 14-15

The significant features of Indo-European

1944

American Association for the Advancement of Romance Philology, Bulletin 3

Foreword

1945

in: Taschenwörterbuch der russischen und deutschen Sprache, New York : International University Press

Foreword

1945

in: Taschenwörterbuch der spanischen und deutschen Sprache, New York : International University Press

On Russian fairy tales

1945

in: Russian fairy tales, New York : Pantheon

Two words on bywords

1945

in: Russians say it this way, New York : International University Press

Henri Grégoire: investigateur de l'épopée

1946

Byzantina Metabyzantina I

Polish scholarship and Pushkin

1946

American Slavic and East European Review 5/12-13

Altérations du texte et leurs corrections

1948

in: La Geste du Prince Igor, New York : Rausen

Édition critique du Slovo

1948

in: La Geste du Prince Igor, New York : Rausen

Essai de reconstruction du Slovo dans sa langue originelle

1948

in: La Geste du Prince Igor, New York : Rausen

L'authenticité du Slovo

1948

in: La Geste du Prince Igor, New York : Rausen

Slovo a slovesnost 10

1948

American Slavic and East European Review 7

Study of Armenian history held vital

1948

The Armenian Mirror Spectator 26/9

Tasks and aims of comparative Slavic literature (abstract)

1948

Publications of the Modern Language Association of America 63/2

Traduction du Slovo en russe moderne

1948

in: La Geste du Prince Igor, New York : Rausen

Trudy otdela drevnerusskoj literatury 5

1948

American Slavic and East European Review 7

Zeitschrift für slavische philologie 19

1948

American Slavic and East European Review 7

L. Strakhovsky, A handbook of Slavic studies

1949

Saturday Review of Literature 32

On the identification of phonemic entities

1949

Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague 5

Preface

1949

in: College Yiddish, New York : Yiddish Scientific Institute

Slavic languages

1949

New York, Columbia University, Department of Slavic Languages

The phonemic and grammatical aspects of language in their interrelations

1949

in: Actes du Sixième Congrès International des Linguistes, Paris : Klincksieck

The Vseslav epos

1949

with Szeftel Marc

in: Russian epic studies, Philadelphia : American Folklore Society

Russian epic studies

1949

with Simmons Ernest J (ed)

Philadelphia, American Folklore Society

Les catégories verbales

1950

Cahiers Ferdinand de Saussure 9

Letter on connections between the Czech and Russian poetic avant-garde

1950

in: Storia della poesia ceca contemporanea, Roma : Edizioni d'Argo

Slavic mythology

1950

in: Funk and Wagnalls standard dictionary of folklore, New York : Funk & Wagnalls

Foreword

1951

in: The Russian folk epos in Czech literature, New York : King's Crown Press

Preface

1951

in: The oriental elements in the vocabulary of the oldest Russian epos, the Igor Tale, New York : Linguistic Circle of New York

The Serbian Zmaj ognjeni vuk and the Russian Vseslav epos

1951

with Ružičić Gojko

Annuaire de l'Institut de Philologie et d´Histoire Orientales et Slaves 10

Langues paléosibériennes

1952

in: Les Langues du Monde, Paris : CNRS

Studies in comparative Slavic metrics

1952

Oxford Slavonic Papers 3

The elementary quanta of language

1952

The Journal of the Acoustical Society of America 24

Preliminaries to speech analysis: The distinctive features and their correlates

1952

with Fant Gunnar, Halle Morris

Cambridge, Acoustics Laboratory, Massachusetts Institute of Technology

Axioms of a versification system: Exemplified by the Mordvinian folksong

1952

with Lotz John

Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis Series B/Linguistica 1

From the point of view of linguistics

1953

in: Results of the conference of anthropologists and linguistics, Bloomington, Ind : Indiana University Linguistics Club

Lexicon meaning and grammatical meaning

1953

in: An appraisal of anthropology today, Chicago : University of Chicago Press

Linguistic change

1953

in: An appraisal of anthropology today, Chicago : University of Chicago Press

Pattern in linguistics

1953

in: An appraisal of anthropology today, Chicago : University of Chicago Press

The cultural equivalent of the phoneme

1953

in: An appraisal of anthropology today, Chicago : University of Chicago Press

The kernel of comparative Slavic literature

1953

Harvard Slavic Studies 1

Comparative Slavic studies

1954

The Review of Politics 16

Comparative Slavic studies

1954

The Review of Politics 16

Foreword

1954

in: A literature in crisis, New York : National Committee for a Free Europe

Preface

1954

in: Serbocroatian heroic songs 1, Cambridge : Harvard University Press

St. Constantine's prologue to the gospels

1954

St. Vladimir's Seminary Quarterly Summer

Testo critico annotato

1954

in: Cantare della Gesta di Igor, Torino : Einaudi

Tetrad' knjazja Belosel'skogo

1954

in: Slovo o polku Igoreve v perevodach konca vosemnadcatogo veka, Leiden : Brill

AphAsia as a linguistic problem

1955

in: On expressive language, Worcester, Ma : Clark University Press

H. Paszkiewicz, The origin of Russia

1955

The American Historical Review 61

Slavic languages

1955

New York, Columbia University Press

Unpublished Majakovskij

1955

Harvard Library Bulletin 9

An old Russian treatise on the divine and human word

1956

St. Vladimir's Seminary Quarterly 4/Summer

Balladic byliny recorded in the South-Ladoga basin

1956

Journal of the American Folklore Society 273

Die Verteilung der stimmhaften und stimmlosen Geräuschlaute im Russischen

1956

in: Festschrift für Max Vasmer, Wiesbaden : Harrassowitz

Sergej Karcevskij. August 28, 1884—November 7, 1955

1956

Cahiers Ferdinand de Saussure 14

Fundamentals of language

1956

with Halle Morris

The Hague, Mouton

A short sketch of the Paleosiberian peoples and languages

1957

in: Paleosiberian peoples and languages: a bibliographical guide, New Haven : HRAF Press

MufaXXama - the emphatic phonemes in Arabic

1957

in: Studies presented to Joshua Whatmough on his sixtieth birthday, 's-Gravenhage : Mouton & Co

Notes on Gilyak

1957

Bulletin of the Institute of History and Philology Academia Sinica 29

Preface: Fragmenta chilandarica

1957

Monumenta Musicae Byzantinae 5

Řeč a písemnictví českých židů v době přemyslovské

1957

in: Kulturní sborník Rok, New York : Moravian Library

Shifters, verbal categories and the Russian verb

1957

Cambridge, Mass, Harvard University, Dept. of Slavic Languages and Literatures, Russian Language Project

Staročeská báseň o prvotním hříchu

1957

Listy filologické 5/80

Izučenie Slova o polku Igoreve v Soedinennych Štatach Ameriki

1958

Trudy Otdela drevnerusskoj literatury AN SSSR 14

Medieval mock mystery (the old Czech unguentarius)

1958

in: Studia philologica et litteraria in honorem L. Spitzer, Bern : Francke

Morphological inquiry into Slavic declension

1958

in: American contributions to the 4th International Congress of Slavists, 's-Gravenhage : Mouton & Co

Powstanie pojęcia fonemu w lingwistyce polskiej i światowej

1958

Sprawozdania z Prac Naukowych Wydzialu Nauk Spolecznych 1/6

Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics: Part 1

1958

in: Proceedings of the 8th International Congress of Linguists, Oslo : Oslo University Press

Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics: Part 2

1958

in: Proceedings of the 8th International Congress of Linguists, Oslo : Oslo University Press

Морфологические наблюдениа над славянским склонением (Состав русских падежных форм)

1958

in: American contributions to the 4th International Congress of Slavists, 's-Gravenhage : Mouton & Co

A. R. luria and f. ja. judovič: reč' I razvitie psichičeskich processov u rebenka

1959

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

Boas' view of grammatical meaning

1959

American Anthropologist 61/5/2

Boris Viktorovič Tomaševskij (1890—1957)

1959

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

Discussions sur la linguistique mathématique

1959

in: Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958, Bucarest : Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine

Gyula Laziczius

1959

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

I. P. eremin and D. S. lichačev: chudožestvennaja proza kievskoj rusi

1959

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

Les problèmes les plus actuels de l'étude des sons du langage

1959

in: Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958, Bucarest : Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine

Linguistic glosses to Goldstein's wortbegriff

1959

Journal of Individual Psychology 15

Marginalia to vasmer's Russian etymological dictionary

1959

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

O pozycji i perspektywach współczesnej poetyki

1959

Nowa kultura 10/46 (503) Nov. 15

On linguistic aspects of translation

1959

in: On translation, Cambridge : Harvard University Press

R. i. avanesov: fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka

1959

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

Sur les méthodes d'analyse de la langue

1959

in: Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958, Bucarest : Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine

Za i protiv Viktora Šklovskogo

1959

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

Supplementary note

1959

with Halle Morris

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

Introductory note

1959

with Van Schooneveld Cornelis

in: Description and analysis of contemporary standard Russian, The Hague : Mouton

Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958

1959

(ed)

Bucarest, Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine

Kazańska szkola polskiej lingwistyki i jej miejsce w światowym rozwoju fonologii

1960

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 19

Linguistics and poetics

1960

in: Style in language, Cambridge, Mass. : MIT Press

Metajęzyk w kręgu zagadnień lingwistycznych

1960

Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 53

Poetyka w świetle językoznawstwa

1960

Pamiętnik literacki 51

Stroka Machi o zove gorlicy

1960

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 3

The gender pattern of Russian

1960

Studii şi Cercetări Lingvistice 11/3

Velikaja Moravija ili Velikaja nad Moravoj

1960

in: Ezikovedsko-etnografski izsledvanija, Sofia : Bălgarska Akademija na Naukite

Why 'mama' and 'papa'?

1960

in: Perspectives in psychological theory, New York : International Universities Press

Wklad językoznawstwa do krytycznej analizy tekstu Słowa o wyprawie Igora

1960

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Jęykoznawcze 3

Grundlagen der Sprache

1960

with Halle Morris

Berlin, Akademie Verlag

Foreword

1961

in: Tonnies Fenne's low German manual of spoken Russian, Pskov 1607, Copenhagen : Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Introduction

1961

in: Structure of language and its mathematical aspects, Providence : American Mathematical Society

Linguistics and the theory of communication

1961

in: Structure of language and its mathematical aspects, Providence : American Mathematical Society

Phonemic patterning

1961

in: Psycholinguistics, New York : Holt, Rinehart and Winston

Poezija grammatiki i grammatika poezii

1961

in: Poetics poetyka poètika, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe

The Slavic response to Byzantine poetry

1961

in: Actes du XII congrès international des études byzantines, Beograd : Naučno delo

Structure of language and its mathematical aspects

1961

(ed)

Providence, American Mathematical Society

Struktura dveju srpskohrvatskih pesama

1961-1962

Zbornik za filologiju i lingvistiku 4-5

A new outline of Russian phonology

1962

Selected Writings

Analyse du poème "Revedere" de Mihail Eminescu

1962

Cahiers de linguistique théorique et appliquée 1

Anthony's contribution to linguistic theory

1962

in: Language in the crib, The Hague : Mouton

Atlas linguistiques

1962

in: Actes du Colloque International de Civilisations, Littératures et Langues Romanes, Bucharest : UNESCO

Circular number one

1962

in: Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences, The Hague : Mouton

Concluding remarks

1962

in: Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences, The Hague : Mouton

Diskussionsbeitrag

1962

in: Zeichen und System der Sprache 2, Berlin : Akademie Verlag

Fonetika i fonologija slavjanskich jazykov

1962

in: IV. Meždunarodnyj sjezd slavistov 2, Moskva : Akademija Nauk SSSR

Fonologija i ee otnošenie k fonetike

1962

Novoe v lingvistike 2

Morfologičeskie nabljudenija nad slavjanskim skloneniem: Tezisy

1962

in: IV. Meždunarodnyj sjezd slavistov 2, Moskva : Akademija Nauk SSSR

Morfologičeskie nabljudenija nad slavjanskim skloneniem: Zaključitel'noe slovo

1962

in: IV. Meždunarodnyj sjezd slavistov 2, Moskva : Akademija Nauk SSSR

On the Rumanian neuter

1962

Cercetări de lingvistică 3

Phonological studies

1962

's-Gravenhage, Mouton & Co

Phonologie

1962

in: Actes du Colloque International de Civilisations, Littératures et Langues Romanes, Bucharest : UNESCO

Retrospect

1962

in: Phonological studies, 's-Gravenhage : Mouton & Co

Russkij istočnik češskoj komedii: Bratří Čapkové, Ze života hmyzu

1962

in: Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver, Roma : Sansoni

Studies in Russian philology

1962

Ann Arbor, University of Michigan, Dept. of Slavic Languages and Literatures

The phonemic concept of distinctive features

1962

in: Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences, The Hague : Mouton

Przeszłość Cypriana Norwida

1963

Pamiętnik literacki 54/2

Efforts toward a means-ends model of language in interwar continental linguistics

1963

in: Trends in modern linguistics, Utrecht-Antwerpen : Spectrum

Essais de linguistique générale

1963

Paris, Editions de Minuit

K logickému popisu jazyků v jejich fonologickém aspektu

1963

with Cherry Edward Colin, Halle Morris

in: Theorie informace a jazykověda, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

Preliminaries to speech analysis

1963

with Fant Gunnar, Halle Morris

Cambridge, Mass., MIT Press

Language in operation

1964

in: Mélanges Alexandre Koyré, Paris : Hermann

Towards a linguistic typology of aphasic impairments

1964

in: Disorders of language, London : J. & A. Churchill

Podstawy języka

1964

with Halle Morris

Wrocław, Ossolineum

Lingvistika i teorija svjazi

1965

in: Istorija jazykoznanija XIX—XX vekov v očerkach i izvlečenijach, Moskva : Prosveščenie

Linguistic types of aphAsia

1966

in: Brain function III, Berkeley-Los Angeles : University of California Press

Slavic epic studies

1966

The Hague, Mouton

Saggi di linguistica generale

1966

Milano, Feltrinelli

La langue est le moteur de l'imagination

1968

La quinzaine littéraire 5/15-31

List badacza polskiego

1968

in: Literatura, komparatystyka, folklor, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy

Le langage enfantin et l'aphasie

1969

Paris, Editions de Minuit

Marginal notes on the prose of the poet Pasternak

1969

in: Pasternak, London : MacMillan

Subliminal pattering in poetry

1970

in: Studies in general and oriental linguistics, Tokyo : TEC

Charles Baudelaire 'Les Chats'

1970

with Lévi-Strauss Claude

in: Introduction to structuralism, New York : Basic Books

Der Doppelcharakter der Sprache: Die Polarität zwischen Metaphorik und Metonymik

1971

in: Literaturwissenschaft und Linguistik, Frankfurt am Main : Athenäum

La nouvelle poésie russe

1971

Poétique 2/7

Le leggi foniche del linguaggio infantile e il loro posto nella fonologia generale

1971

in: Linguistica generale, strutturalismo, linguistica storica, Pisa : Nistri Lischi

Musicologie et linguistique

1971

Musique en jeu 5

Qu'est-ce que la poésie?

1971

Poétique 2/7

Sulla teoria delle affinità fonologiche tra le lingue

1971

in: Linguistica generale, strutturalismo, linguistica storica, Pisa : Nistri Lischi

The sound laws of child language and their place in general phonology

1971

in: Child language, Englewood Cliffs : Prentice-Hall

Word and language

1971

The Hague, Mouton

Šiftery, glagol'nye kategorii i russkij glagol

1972

in: Principy tipologičeskogo analiza jazykov različnogo stroja, Moskva : Nauka

Zvukovye zakony detskogo jazyka i ich mesto v obščej fonologii

1972

in: Principy tipologičeskogo analiza jazykov različnogo stroja, Moskva : Nauka

Décadence du cinéma?

1973

Revue d'esthétique 26/2-3-4

Questions de poétique

1973

Paris, Seuil

Phonologie und Phonetik

1974

in: Aufsätze zur Linguistik und Poetik, München : Nymphenburger Verlag

Warum 'Mama' und 'Papa'?

1974

in: Aufsätze zur Linguistik und Poetik, München : Nymphenburger Verlag

Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen

1974

in: Aufsätze zur Linguistik und Poetik, München : Nymphenburger Verlag

Czułość Cypriana Norwida

1975

in: For Wiktor Weintraub, The Hague-Paris : Mouton

Coup d'oeil sur le développement de la sémiotique

1975

Bloomington, Ind., Indiana University Press

Geleitwort

1975

in: Ostjakologische Arbeiten I, The Hague : Mouton

Six leçons sur le son et le sens

1976

Paris, Editions de Minuit

Hölderlin, Klee, Brecht

1976

Frankfurt am Main, Suhrkamp

Der grammatische Aufbau der Kindersprache

1977

Opladen, Westdeutscher Verlag

Préface

1977

in: Le marxisme et la philosophie du langage, Paris : Editions de Minuit

Yeats' "Sorrow of love" through the years

1977

with Rudy Stephen (ed)

Lisse, Peter de Ridder

Principles of historical phonology

1978

in: Readings in historical phonology, University Park, Pa : Pennsylvania State University Press

Segno e sistema del linguaggio (Contributo alla discussione)

1978

in: Lo sviluppo della semiotica, Milano : Bompiani

Six lectures on sound and meaning

1978

Hassocks, Harvester Press

Predislovie

1979

in: Vostočnye elementy v «Slove o polku Igoreve», Leningrad : Nauka

The sound shape of language

1979

with Waugh Linda

Bloomington, Ind., Indiana University Press

Poetik: Ausgewählte Aufsätze 1921-1971

1979

Frankfurt am Main, Suhrkamp

Einstein und die Wissenschaft der Sprache

1980

in: Von der Hintergehbarkeit der Sprache, Frankfurt am Main : Suhrkamp

La charpente phonique du langage

1980

with Waugh Linda

Paris, Editions de Minuit

Poetry of grammar and grammar of poetry

1981

The Hague-Paris-New York, Mouton

Musicology and linguistics

1983

Sonus: A Journal of Investigations into Global Musical Possibilities 3/2

The Czech Comenius

1983

Cross Currents: A Yearbook of Central European Culture

Dialogues

1983

with Pomorska Krystyna

Cambridge, Mass., MIT Press

Zur Dialektik der Sprache

1984

in: Das Erbe Hegels, Frankfurt am Main : Suhrkamp

Two types of discourse in Hölderlin's madness

1984

with Lübbe-Grothues Grete

in: Cognitive constraints on communication, Dordrecht : Springer

Open Access Link
Verbal art, verbal sign, verbal time

1985

Minneapolis, University of Minnesota Press

Izbrannye raboty

1985

Moskva, Progress

Russie folie poésie

1986

Paris, Seuil

The sound shape of language

1987

with Waugh Linda

Berlin-New York-Amsterdam, Mouton de Gruyter

Open Access Link
Language and literature

1987

Cambridge, Mass., Belknap Press

Language in literature

1987

Boston, Beacon Press

Semiotik: Ausgewählte Texte 1919-1982

1988

Frankfurt am Main, Suhrkamp

Major works, 1976—1980

1988

Berlin-New York-Amsterdam, Mouton de Gruyter

Jazyk i bessoznatel'noe

1996

Moskva, Gnozis

My futurist years

1997

New York, Marsilio Publishers

Z korespondence

1997

Praha-Litomyšl, Paseka

Formalistická škola a dnešní literární věda ruská

2005

in: Formalistická škola a dnešní literární věda ruská, Praha : Academia

Uncollected works, 1916-1933

2012

Berlin-Boston, de Gruyter Mouton

Uncollected works, 1934-1943

2013

Berlin-Boston, de Gruyter Mouton

Moudrost starých Čechů

2015

Červený Kostelec, Mervart