122636

Roskilde Universitetforlag, Frederiksberg

2003

267 pages

ISBN n/a

Subjektivitet og Videnskab

Bevidsthedsforskning i det 21. århundrede

Edited by

Dan Zahavi, Gerd Christensen

Publication details

Full citation [Harvard style]:

Zahavi, D. , Christensen, G. (eds) (2003). Subjektivitet og Videnskab: Bevidsthedsforskning i det 21. århundrede, Roskilde Universitetforlag, Frederiksberg.

Subjektivitet og naturalisering

Zahavi Dan, Christensen Gerd

5-13

Førsproglig selvbevidsthed

Zahavi Dan

113-142

This document is unfortunately not available for download at the moment.