104617

Gerd Christensen

Full Bibliography

Export
Subjektivitet og naturalisering

2003

with Zahavi Dan

in: Subjektivitet og Videnskab, Frederiksberg : Roskilde Universitetforlag

Subjektivitet og Videnskab: Bevidsthedsforskning i det 21. århundrede

2003

with Zahavi Dan (ed)

Frederiksberg, Roskilde Universitetforlag