Repository | Book | Chapter

122636

(2003) Subjektivitet og Videnskab, Frederiksberg, Roskilde Universitetforlag.

Subjektivitet og naturalisering

Dan Zahavi, Gerd Christensen

pp. 5-13

Publication details

Full citation [Harvard style]:

Zahavi, D. , Christensen, G. (2003)., Subjektivitet og naturalisering, in D. Zahavi & G. Christensen (eds.), Subjektivitet og Videnskab, Frederiksberg, Roskilde Universitetforlag, pp. 5-13.

This document is unfortunately not available for download at the moment.