Jan Patočka

1907-1977

Francouzská filozofie

1928

Česká mysl 24/6

A.-H. Luquet, Logique formelle

1929

Česká mysl 25/1

J. Benda, La fin de l'éternel

1929

Česká mysl 25/3

Listy o francouské filozofii

1929

Česká mysl 25/4

Listy o francouské filozofii II

1929

Česká mysl 25/5

Listy o francouské filozofii III

1929

Česká mysl 26/1

Teologie a filozofie

1929

Česká mysl 25/2

J. B. Kozák, Ježíš ve víře a skepsi

1930

Věstník pedagogický 8/1

J. L. Hromádka, Masaryk

1930

Věstník pedagogický 8/6

J. Tvrdý, Výbor ze spisů T. G. Masaryka

1930

Věstník pedagogický 8/3

Současný stav francouzské etiky

1930

in: Přítomný stav etiky, Praha : Dědictví Komenského

W. James, Druhy náboženské zkušenosti

1930

Věstník pedagogický 8/10

Le redressement de l'explication

1931

La revue française de Prague 10/53

Pojem evidence a jeho význam pro noetiku

1931

Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

V. Jankélévitch, Bergson

1931

Česká mysl 27/6

† Vladimír Hoppe (1882–1931)

1931

Česká mysl 27/2

C. Bouglé, Socialismes français

1932

Česká mysl 28/5

H. Scholz, Geschichte der Logik

1932

Česká mysl 28/1

J. Kratochvil, Meditace věků

1932

Česká mysl 28/5

Olomoučtí dominikáni [...]

1932

Česká mysl 28/6

Philosophische Forschungsberichte

1932

Česká mysl 28/3-4

Doslov

1933

in: Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Praha : Laichter

Platonism a politika

1933

Česká mysl 29/3-4

Prof. František Krejčí

1933

Česká mysl 29/3-4

E. Fink, Erinnerung und Bild, I

1934

Česká mysl 30/4

F. Brentano, Kategorienlehre

1934

Česká mysl 30/1

Metafysika ve XX. století

1934

in: Z duševní dílny lidstva, Praha : Orel

Plato, Theaitetos

1934

Česká mysl 30/1

Platon a popularisace

1934

Kvart 2/2

Co je vidění?

1935

Kvart 2/4

Edmund Husserl v Praze

1935

Česká mysl 31/3-4

H. Kuhn, Sokrates

1935

Česká mysl 31/3-4

Pražský filosofický kroužek

1935

Česká mysl 31/2

Bergson

1936

in: Dvojí pramen mravnosti a náboženství, Praha : Laichter

K. Bittner, Deutsche und Tschechen

1936

Česká mysl 32/1-2

O dvojím pojetí smyslu filosofie

1936

Česká mysl 32/3-4

Přirozený svět jako filosofický problém

1936

Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého

Spengler

1936

Sobota 7/20

Titanism

1936

Čin 8/7

W. Bröcker, Aristoteles

1936

Česká mysl 32/1-2

Z pražských přednášek

1936

Česká mysl 32/3-4

† Kurt Grube (1903–1936)

1936

Česká mysl 32/1-2

Descartes a metafysika

1937

Česká mysl 33/3-4

Existe-t-il un canon définitif de la vie philosophique

1937

in: Travaux du IXe Congrès international de philosophie 10, Paris : Hermann

Filosofické předpoklady praktické činnosti

1937

in: Edvard Beneš, Praha : Mazáč

J. Chevalier, Pascal

1937

Česká mysl 33/1-2

Karel Jaspers

1937

Česká mysl 33/1-2

L. Robin, Platon

1937

Česká mysl 33/5

L. Silberstein, Kämpfende Vernunft

1937

Česká mysl 33/1-2

Něco o filosofickém referentství

1937

Česká mysl 33/1-2

Recherches philosophiques, I-IV

1937

Česká mysl 33/1-2

Open Access Link
Recherches philosophiques, V

1937

Česká mysl 33/5

Edmund Husserl gestorben

1938

Prager Presse 5/3

G. Elliot-Smith, Dějiny člověka

1938

Česká mysl 34/1-2

L. Rieger, Idea filosofie

1938

Česká mysl 34/5

Recherches philosophiques, VI

1938

Česká mysl 34/3-4

Revue de Métaphysique et de Morale

1938

Česká mysl 34/1-2

W. M. Schering, Wehrphilosophie

1938

Česká mysl 34/5

Před rokem zemřel [...]

1938

with Navrátil Václav

Kritický měsíčník 1/7

Filosofie v dnešní situaci

1939

Kritický měsíčník 2/1

Filosofie výchovy

1939

Tábor, Škola vysokých studií pedagogických

Husserl. - Bibliographie

1939

Revue internationale de philosophie 1/2

Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV)

1939

in: Stati psychologické a pedagogické, Brno : Společnost nových škol

Úvaha o porážce

1939

Kritický měsíčník 1/8

Životní rovnováha a životní amplituda

1939

Kritický měsíčník 2/3

B. Sekla, Růst národa

1940

Naše doba 47/9

L. Heller, Mladým učitelům

1940

Naše doba 47/7

O filosofii dějin

1940

Kritický měsíčník 3/5-6

Evropský rozum

1941

Život 17

G. C. Myers, Šťastná rodina

1941

Naše doba 48/8

J. G. Herder a jeho filosofie humanity: Doslov

1941

in: Vývoj lidskosti, Praha : Laichter

J. Prokop, O sebevraždě

1941

Naše doba 48/8

L. Klíma, Filosofické listy

1941

Česká mysl 35/1-2

M. Skořepa, Puberta

1941

Naše doba 48/5

M. Srb, Živá skutečnost

1941

Naše doba 48/3

M. Srb, Živá skutečnost

1941

Česká mysl 35/1-2

Mládí a filosofie

1941

Kalendář středoškolského studenstva 19

O nový pohled na Komenského

1941

Kritický měsíčník 4/5-6

† Josef Kachník (1859–1940)

1941

Česká mysl 35/1-2

Fragmenty o jazyce

1942

Život 8/1

J. Hořejší, Jak studovat

1942

Naše doba 49/3

J. Novák, G. A. Lindner

1942

Naše doba 49/6

J. Patočka, Dvojí rozum

1942

Naše doba 49/9

J. Popelová, Pravda a jistoty

1942

Naše doba 49/8

O. Hostinský, Umění a společnost

1942

Kritický měsíčník 5/4

Světový názor, obraz světa, filosofie

1942

Kritický měsíčník 5/3

V. Úlehla, Za oponou života

1942

Naše doba 49/5

B. Knoop, Hegel und die Franzosen

1943

Česká mysl 37/4

Geistige Überlieferung

1943

Česká mysl 37/5

H. Lipps, Die menschliche Natur

1943

Česká mysl 37/4

Poznámky o rozporu

1943

Naše doba 51/3

Doslov

1944

in: Kritika praktického rozumu, Praha : Laichter

75 let N. O. Losského

1945

Česká mysl 39/1-5

Přehledné dějiny filosofie

1945

Praha, Akční výbor posluchačů filosofie na Karlově universitě

Dnešní cesta Ruska

1946

Křest'anská revue 13/6

Ideologie a život v ideji

1946

Kritický měsíčník 7/1-2

K dopisu Timotheovu

1946

Křest'anská revue 13/9

Karel Černý

1946

in: K. Černý, Katalog výstavy obrazů, Praha : Topič

Masaryk a naše dnešní otázky

1946

Křest'anská revue 13/2

Masaryk včera a dnes

1946

Naše doba 52/7

Praesokratovská filosofie: Přednášky na Universitě Karlově ze školního roku 1945/46

1946

Praha, Akční výbor posluchačů filosofie na Karlově universitě

Útěcha z filosofie

1946

Naše doba 52/8

E. Rádl, Útěcha z filosofie

1947

Kritický měsíčník 8/7-8

Předmluva

1947

in: Úvod do filosofie, Brno : Komenium

Humanismus Edvarda Beneše

1948

Kritický měsíčník 9/15

K úmrtí N. Berdjajeva

1948

Slovanský přehled 34/1-10

La philosophie en Tchécoslovaquie et son orientation actuelle

1948

Les études philosophiques - nouvelle série 3/1

Počátky teorie a učených škol

1948

in: Výchova v zrcadle pramenů, Praha : Dědictví Komenského

J. L. Hromádka a filosofie

1949

Křest'anská revue 16/6

Remarques sur le problème de Socrate

1949

Revue Philosophique de la France et de l'Étranger 139

Čas, mythus, víra

1952

Křest'anská revue 19/3-4

Jan Amos Komenský

1952

Přednášky Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, ústřední sekce: Pedagogika — psychologie 1

Dvojí filosofování mladého Komenského

1953

Křest'anská revue 20/4-5

Cusanus a Komenský

1954

Pedagogika 4/7

Slovo úvodem

1955

in: Pokrokový charakter Komenského pedagogiky, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

Doslov

1956

in: Gentium salutis reparator, Posel míru a blaha národů, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

Filosofie dějin v Palackého Krásovědě

1956

Křest'anská revue 23/3

Idea božnosti v Palackého Krásovědě

1956

Křest'anská revue 23/4

O pozdních pedagogických spisech J. A. Komenského

1956

in: Scholarum reformator Pansophicus - Pansofický vychovatel, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

J. A. Komenský: Nástin života a díla

1957

with Kopecký Jaromír, Kyrášek Jiří

Praha, Státní pedagogické nakladatelství

Commentationes

1957

in: Opera didactica omnia III, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

De origine et compositione Operum Didacticorum Omnium

1957

in: Opera didactica omnia III, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

J. Hendrich, Comeniana

1957

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/2

K textu II. gradu "Pansofie"

1957

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/1

Komenského učebnice pro národní školu, Janua linguarum a Velká didaktika

1957

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/1

Nad komeniologickou prací Dmytra Čyževského

1957

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/2

Některé z dnešních úkolů bádání o Komenském

1957

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/1

O vzniku a stavbě díla "Opera didactica omnia"

1957

in: Opera didactica omnia III, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

Prof. Jean Piaget v Praze

1957

Pedagogika 7/4

Velká didaktika, Bacon a Josef Hendrich

1957

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/1

Komenský v Psychological Review

1957

with Souček Josef Bohumil

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/2

Bolzano a problem teorii nauki

1958

Studia Filozoficzne 6/9

Bolzanovo místo v dějinách filosofie

1958

in: Filosofie v dějinách českého národa, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

J. A. Comenius, Große Didaktik

1958

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

J. A. Komenský, Izbrannye pedagogičeskije sočinenija

1958

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

Několik poznámek k článku Jos. Tvrdého "Komenský a Descartes"

1958

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

O Hegelově pojetí zkušenosti

1958

Křest'anská revue 25/6

Oslavy Jana Amose Komenského v Rumunsku ve dnech 13.—21. 11. 1957

1958

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

Úvod prvního svazku Vybraných spisů J. A. Komenského

1958

in: Slovo uvodni - Velká didaktika - Brána jazyku stevrená, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

Ł. Kurdybacha, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce

1958

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

Slovo uvodni - Velká didaktika - Brána jazyku stevrená

1958

Komenský Jan Amos

Praha, Státní pedagogické nakladatelství

Vývoj pedagogického myšlení Komenského ve všenápravném období

1960

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 19/1

Cesta světla — předosvícenská brána k osvícenským ideálům

1961

in: Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná — Via lucis vestigata et vestiganda, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

J. Polišenský, Nizozemská politika a Bílá hora

1961

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 20/2

L'idée d'espace depuis Aristote jusqu'à Leibniz

1961

Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university 10/5

První analytiky: Organon III

1961

Aristote

Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd

J. Semotán, Mentální hygiena v díle J. A. Komenského

1962

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 21/1

Z osudů Komenského Opus grande

1962

Křest'anská revue 29/4

Druhé analytiky — Organon IV

1962

Aristote

Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd

Bernard Bolzano

1963

in: Antologie z dějin československé filosofie, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

J.-J. Rousseau

1963

Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2

Les antécédents hussites de Comenius

1963

in: De Pétrarque à Descartes, Paris : Vrin

Svět Ivana Vyskočila

1963

Divadlo 14/10

J. A. Comenius, Pampaedia

1964

Deutsche Literaturzeitung für Kritik und internationale Wissenschaft 85/1

Aristoteles

1965

Dějiny a současnost 7/3

Die Lehre von der Vergangenheit der Kunst

1965

in: Beispiele, Den Haag : Nijhoff

Open Access Link
Jací jsme a jací nejsme

1965

Literární noviny 14/23

K referátu Dušana Machovce

1965

Filosofický časopis 13/2

K vývoji Hegelových estetických názorů

1965

Filosofický časopis 13/2

O Burckhardtově pojetí renesance

1965

Dějiny a současnost 7/4

Úvod do Husserlovy fenomenologie I

1965

Filosofický časopis 13/5

Úvod do Husserlovy fenomenologie II

1965

Filosofický časopis 13/6

Francouzský existencialismus a Simone Beauvoirová

1966

in: Druhé pohlaví, Praha : Orbis

Hegelův filosofický a estetický vývoj

1966

in: Estetika, Praha : Odeon

Předmluva

1966

in: Druhé pohlaví, Praha : Orbis

Umění a čas

1966

Orientace 1/5

Úvod do Husserlovy fenomenologie III

1966

Filosofický časopis 14/1

Úvod do Husserlovy fenomenologie IV

1966

Filosofický časopis 14/3

Úvod do Husserlovy fenomenologie V

1966

Filosofický časopis 14/5

Úvod do studia Husserlovy fenomenologie

1966

Praha, Státní pedagogické nakladatelství

Čas, věčnost a časovost v Máchově díle

1967

in: Realita slova Máchova, Praha : Československý spisovatel

Hodnocení filosofické produkce

1967

Sociologický časopis 3/4

Je dobře vědět, o čem je řeč

1967

Literární noviny 16/6

Kierkegaard

1967

in: Slovník spisovatelů, Praha : Odeon

Nejen o LN

1967

Literární noviny 16/6

Předmluva [doporučení]

1967

Na pomoc pedagogické praxi 40

Prirodzený svet a fenomenológia

1967

in: Existencializmus a fenomenológia, Bratislava : Obzor

Roman Ingarden: Pokus charakteristiky filosofické osobnosti a díla

1967

in: O poznávání literárního díla, Praha : Československý spisovatel

Spinoza

1967

in: Slovník spisovatelů, Praha : Odeon

Das Prinzip des Gewissens in der Wissenschaft

1968

in: Nachrichten aus der ČSSR, Frankfurt am Main : Suhrkamp

Falešná teorie národa a Slovensko

1968

Literární listy 1/13

L'art et le temps

1968

in: L'art et l'éducation - Kunst und Erziehung, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

Max Scheler: Pokus celkové charakteristiky

1968

in: Místo člověka v kosmu, Praha : Academia

O principu vědeckého svědomí

1968

Literární listy 1/18

Předsokratovská filosofie

1968

Praha, Státní pedagogické nakladatelství

Profesor L. Landgrebe a jeho Filosofie přítomnosti

1968

in: Filosofie přítomnosti, Praha : Academia

Životní jubileum J. B. Kozáka

1968

Literární listy 1/23

Co je existence?

1969

Filosofický časopis 17/5-6

Filosofie českých dějin

1969

Sociologický časopis 5/5

J. A. Komenský: metafyzický univerzalismus

1969

in: Filosofické osobnosti a typy filosofického myšlení III, Praha : Socialistická akademie

Utopie und System der Ziele der Menschheit bei Comenius

1969

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 25

Comenius und die offene Seele

1970

in: J. A. Komenský, Wirkung eines Werkes nach drei Jahrhunderten, Heidelberg : Quelle & Meyer

De la relation entre la science et la morale traditionelle

1970

Revue Universitaire de Science Morale 15

Duchovní základy života v naší době

1970

Křest'anská revue 37/1

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: filosofie absolutna, filosofie člověka a dějin

1970

in: Filosofické osobnosti a typy filosofického myšlení V, Praha : Socialistická akademie

Heidegger vom anderen Ufer

1970

in: Durchblicke, Frankfurt am Main : Klostermann

Ivanov

1970

in: A. P. Čechov — Ivanov, Praha : Divadlo za branou

Komenský a otevřená duše

1970

Křest'anská revue 37/10

M. Blekastad, Comenius

1970

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 39/4

O filosofii J. A. Komenského

1970

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 39/4

Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie

1971

Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university 19-20/14-15

Německá duchovnost Beethovenovy doby

1971

Hudební rozhledy 24/1

Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích

1971

in: Sofokles — Oidipus, Antigone, Praha : Divadlo za branou

Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks

1972

Philosophische Perspektiven: Ein Jahrbuch 4

Zur Ältesten Systematik der Seelenlehre

1972

in: Phänomenologie Heute, Dordrecht : Springer

Der Sinn des Mythos vom Teufelspakt: Eine Betrachtung zu den Varianten der Faustsage

1973

Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie 15/3

J. B. Kozák pětaosmdesátiletý

1973

Kostnické jiskry 58/27

Trzy fazy legendy Fausta

1973

Twórczość 29

Filosofie a společenský problém informace

1974

Praha, Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací

Heidegger

1974

Znak 26/6

Czy dzieje mają sens?

1975

Znak 27/11-12

Epoché und Reduktion

1975

in: Bewußt sein, Bonn : Bouvier

Evropa a evropské dědictví do konce 19. století

1975

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Je technická civilizace úpadková a proč?

1975

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Mají dějiny smysl?

1975

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Počátek dějin

1975

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Poznámky ke "Kritice Soudnosti"

1975

in: Kritika soudnosti, Praha : Odeon

Pre-historické úvahy

1975

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Války 20. století a 20. století jako válka

1975

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Vorwort

1975

Postilla Bohemica 4/11-12

Bossova revize vědy

1976

in: Vybrané filosofické problémy psychopatologie a normality, Praha : Samizdat

Erinnerungen an Husserl

1976

in: Die Welt des Menschen - Die Welt der Philosophie, Den Haag : Nijhoff

Evropa a evropské dědictví do konce 19. století

1976

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Je technická civilizace úpadková a proč?

1976

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Karteziánství a fenomenologie

1976

in: Sborník věnovaný K. Kosíkovi k 50. narozeninám, Praha : Samizdat

Mají dějiny smysl?

1976

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Počátek dějin

1976

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Pre-historické úvahy

1976

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Války 20. století a 20. století jako válka

1976

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Diskuse k přednášce P. Rezka "Na cestě ke kosmologickému založení vědy"

1976

with Rezek Petr

in: Kosmické aspekty lidské konečnosti, Praha : Samizdat

Dvě studie o Masarykovi

1977

Praha, Petlice

The Husserlian doctrine of eidetic intuition and its recent critics

1977

in: Husserl, Notre Dame : University of Notre Dame Press

Vom Ursprung und Sinn des Unsterblichkeitsgedankens bei Plato

1977

in: Denken und Umdenken, München : Piper

Was ist Phänomenologie?

1979

in: Reason, action and experience, Hamburg : Meiner

Spisovatel a jeho věc

1979

Praha, Kvart

Spisovatel a jeho věc

1979

Evropa a evropské dědictví do konce 19. století

1980

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Je technická civilizace úpadková a proč?

1980

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Mají dějiny smysl?

1980

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Počátek dějin

1980

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Pre-historické úvahy

1980

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Války 20. století a 20. století jako válka

1980

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

L'écrivain, son objet

1982

Café Librairie 1

Platon et l'Europe

1983

Paris, Verdier

Ladislav Klíma: Analyse des thèses clefs

1984

in: Je suis la Volonté Absolue, Langres : Café Clima

L'épique et le dramatique, l'epos et le drame

1985

Revue de métaphysique et de morale 90/2

La phénomémologie du corps propre

1985

Études phénoménologiques 1/1

Open Access Link
Les fondements spirituels de la vie contemporaine

1985

Études phénoménologiques 1/1

L'époque technique et le sacrifice

1986

Études phénoménologiques 2/3

Open Access Link
The planetary game

1986

Ethos 2

Świat naturalny a fenomenologia

1987

Krakow, Papieska Akademia Teologiczna

Czy dzieje mają sens?

1988

Bibliothek Aletheia 4

Epoché et réduction

1988

in: Qu'est-ce que la phénoménologie?, Grenoble : Millon

Początek dziejów

1988

Bibliothek Aletheia 4

Refleksje pre-historyczne

1988

Bibliothek Aletheia 4

Wojny XX wieku oraz wiek XX jako wojna

1988

Bibliothek Aletheia 4

Comenius et l'âme ouverte

1989

Le messager européen 3

Die Husserlsche Lehre von der eidetischen Reduktion im Spiegel neuerer Kritik

1991

in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart : Klett-Cotta

L'écrivain, son "objet"

1991

Paris, P.O.L Editeur

Platón y Europa

1991

Barcelona, Edicions 62

Sur Heidegger

1991

Epokhè 2

L'idée de l'Europe en Bohême

1991

Grenoble, Millon

Liberté et sacrifice

1993

Grenoble, Millon

Papiers phénoménologiques

1995

Grenoble, Millon

Čas, mýtus, víra

1996

in: Péče o duši I, Praha : Oikoymené

Mi a cseh?

1996

Bratislava, Pozsony

Heretical essays in the philosophy of history

1996

LaSalle, Ill., Open Court

Komentáře

1997

in: Komeniologické studie I, Praha : Oikoymené

Mi az egzisztencia?

1997

Gond 13-14

Művészet és idő

1997

Gond 13-14

La filosofia en temps de lluita

1997

Barcelona, Barcelonesa d'Edicions

Krivoverski eseji o filozofiji zgodovine

1997

Ljubljana, Cankarjeva založba

Komeniologické studie II

1998

Praha, Oikoymené

Papiers phénoménologiques

1998

Grenoble, Millon

E. Fink, Vergegenwärtigung und Bild

1999

Orbis Phaenomenologicus - Quellen

Introduction to Husserl's Phenomenology

1999

LaSalle, Ill., Open Court

Soqrát: Ágáhí az džahl

1999

Tehran, Hermes Publishers

Souvenirs de Husserl

1999

Études phénoménologiques 15/29-30

Open Access Link
Péče o duši II

1999

Praha, Oikoymené

Briefe und Dokumente: 1933-1977

1999

with Fink Eugen

Freiburg-München, Alber

Texte, Dokumente, Bibliographie

1999

Freiburg-München, Alber

Plato and Europe

2002

Stanford, Stanford University Press

Péče o duši III

2002

Praha, Oikoymené

Phenomenology as a philosophy and its relation to traditional metaphysical appraoches

2004

in: Phenomenology: Critical concepts in philosophy V, London : Routledge

Platonism and Politics

2006

The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 6

Briefe an Krzysztof Michalski

2007

Studia Phaenomenologica 7

Open Access Link
Ideology and life in the idea

2007

Studia Phaenomenologica 7

Open Access Link
L'Europe après l'europe

2007

Paris, Verdier

Das Innere und die Welt

2007

Studia Phaenomenologica 7

Open Access Link
Éternité et historicité

2011

Paris, Verdier

Edmund Husserl's die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale Phänomenologie

2015

in: The phenomenological critique of mathematisation and the question of responsibility, Dordrecht : Springer

Open Access Link
The natural world as a philosophical problem

2016

Evanston, Ill., Northwestern University Press

Socrate

2017

Paris, Éditions du Cerf

L'interno e il mondo

2018

(ed)

Milano, Mimesis

Intériorité et monde

2023

Paris, Vrin

Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine

2023

Paris, Éditions des Compagnons d'humanité