Aristoteles


, , Philosophische Schriften.

, 1920, Über die Dichtkunst, Meiner, Leipzig.

, 1961, První analytiky: Organon III, ed. Patočka Jan, Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha.

, 1962, Druhé analytiky — Organon IV, ed. Patočka Jan; Berka Karel, Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha.

, 1984, Organon, Vrin, Paris.

, 2007a, Métaphysique, Pocket, Paris.