194806

Oikoymené, Praha

2018

629 Pages

ISBN 978-80-7298-523-4

Sebrané spisy Jana Patočky
vol. 20

Aristoteles

jeho předchůdci a dědicové

Jan Patočka

Další svazek Sebraných spisů bude obsahovat úplný text knihy, za niž Patočka obdržel v roce 1964 od Československé akademie věd titul doktora věd (Dr. Sc.). Monografie staví Aristotela do souvislosti vývoje pojmu pohybu od presokratiků až po vznik moderní vědy, kdy je Aristotelés vystřídán Galileem. Přitom se snaží korigovat jednostrannost vžitých představ o Aristotelovi a ukazuje, že je možno jej pochopit a vyložit pouze jako myslitele v ustavičném, vývoji, který problémy klade, rozvíjí, ale neuzavírá. Svazek bude rovněž obsahovat materiályz pozůstalosti, které se k tématu vztahují.

Publication details

Full citation:

Patočka, J. (2018). Aristoteles: jeho předchůdci a dědicové, Oikoymené, Praha.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.