132493

Oficyna Naukowa, Warszawa

2009

160 Pages

ISBN 9788374590280

Terminus-Akademia
vol. 51

Podstawowe motywy fenomenologii obcego

Bernhard Waldenfels

Translated by Janusz Sidorek

Bernhard Waldenfels jest w Polsce autorem znanym, a fenomenologiczne podejście cieszy się w środowisku filozoficznym popularnością. Oryginalna i systematyczna ekspozycja problematyki obcości przez Waldenfelsa zyskała już w polskim środowisku filozoficzno-kulturoznawczym znaczne uznanie. Jednak prezentowana przez Waldenfelsa problematyka obcości jest już u nas znana zaczątkowo. W 1992 roku nakładem Oficyny Naukowej ukazała się książka (w przekładzie Janusza Sidorka) Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego. Wykorzystuje się ją u nas w akademickich dyskusjach i w dydaktyce w dziedzinach filozofii, kulturoznawstwa, antropologii, atakże w rozmaitych dyskursach transdyscyplinarnych. Problematyka, jaką podejmuje Waldenfels, interesuje nadto – oprócz żywo ją dyskutującego środowiska fenomenologów - także reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych, o czym zaświadcza szeroka recepcja tej pierwszej (i jak dotąd - jedynej) dostępnej po polsku książki tego autora.

Publication details

Full citation:

Waldenfels, B. (2009). Podstawowe motywy fenomenologii obcego, transl. J. Sidorek, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of