Repository | Book | Chapter

122680

(2005) Hverdagslivet, København, Reitzel.

Fænomenologisk sociologi

Hverdagslivets subjekt

Dan Zahavi, Søren Overgaard

pp. 165-193

Publication details

Full citation [Harvard style]:

Zahavi, D. , Overgaard, S. (2005)., Fænomenologisk sociologi: Hverdagslivets subjekt, in M. Hviid Jacobsen & S. Kristiansen (eds.), Hverdagslivet, København, Reitzel, pp. 165-193.

This document is unfortunately not available for download at the moment.