122322

Intentionalitet og Fænomen hos Aristoteles, Thomas Aquinas og Brentano

Dan Zahavi

pp. 211-230

Publication details

Full citation [Harvard style]:

Zahavi, D. (1995). Intentionalitet og Fænomen hos Aristoteles, Thomas Aquinas og Brentano. Filosofiske Studier 15, pp. 211-230.

This document is unfortunately not available for download at the moment.