100957

Full Bibliography

Export
Francouzská filozofie

1928

Česká mysl 24/6

A.-H. Luquet, Logique formelle

1929

Česká mysl 25/1

J. Benda, La fin de l'éternel

1929

Česká mysl 25/3

Listy o francouské filozofii

1929

Česká mysl 25/4

Listy o francouské filozofii II

1929

Česká mysl 25/5

Listy o francouské filozofii III

1929

Česká mysl 26/1

Teologie a filozofie

1929

Česká mysl 25/2

J. B. Kozák, Ježíš ve víře a skepsi

1930

Věstník pedagogický 8/1

J. L. Hromádka, Masaryk

1930

Věstník pedagogický 8/6

J. Tvrdý, Výbor ze spisů T. G. Masaryka

1930

Věstník pedagogický 8/3

Současný stav francouzské etiky

1930

in: Přítomný stav etiky, Praha : Dědictví Komenského

W. James, Druhy náboženské zkušenosti

1930

Věstník pedagogický 8/10

Le redressement de l'explication

1931

La revue française de Prague 10/53

Pojem evidence a jeho význam pro noetiku

1931

Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

V. Jankélévitch, Bergson

1931

Česká mysl 27/6

† Vladimír Hoppe (1882–1931)

1931

Česká mysl 27/2

C. Bouglé, Socialismes français

1932

Česká mysl 28/5

H. Scholz, Geschichte der Logik

1932

Česká mysl 28/1

J. Kratochvil, Meditace věků

1932

Česká mysl 28/5

Olomoučtí dominikáni [...]

1932

Česká mysl 28/6

Philosophische Forschungsberichte

1932

Česká mysl 28/3-4

Doslov

1933

in: Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Praha : Laichter

Platonism a politika

1933

Česká mysl 29/3-4

Prof. František Krejčí

1933

Česká mysl 29/3-4

E. Fink, Erinnerung und Bild, I

1934

Česká mysl 30/4

F. Brentano, Kategorienlehre

1934

Česká mysl 30/1

Metafysika ve XX. století

1934

in: Z duševní dílny lidstva, Praha : Orel

Plato, Theaitetos

1934

Česká mysl 30/1

Platon a popularisace

1934

Kvart 2/2

Co je vidění?

1935

Kvart 2/4

Edmund Husserl v Praze

1935

Česká mysl 31/3-4

H. Kuhn, Sokrates

1935

Česká mysl 31/3-4

Pražský filosofický kroužek

1935

Česká mysl 31/2

Bergson

1936

in: Dvojí pramen mravnosti a náboženství, Praha : Laichter

K. Bittner, Deutsche und Tschechen

1936

Česká mysl 32/1-2

O dvojím pojetí smyslu filosofie

1936

Česká mysl 32/3-4

Přirozený svět jako filosofický problém

1936

Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého

Spengler

1936

Sobota 7/20

Titanism

1936

Čin 8/7

W. Bröcker, Aristoteles

1936

Česká mysl 32/1-2

Z pražských přednášek

1936

Česká mysl 32/3-4

† Kurt Grube (1903–1936)

1936

Česká mysl 32/1-2

Descartes a metafysika

1937

Česká mysl 33/3-4

Existe-t-il un canon définitif de la vie philosophique

1937

in: Travaux du IXe Congrès international de philosophie 10, Paris : Hermann

Filosofické předpoklady praktické činnosti

1937

in: Edvard Beneš, Praha : Mazáč

J. Chevalier, Pascal

1937

Česká mysl 33/1-2

Karel Jaspers

1937

Česká mysl 33/1-2

L. Robin, Platon

1937

Česká mysl 33/5

L. Silberstein, Kämpfende Vernunft

1937

Česká mysl 33/1-2

Něco o filosofickém referentství

1937

Česká mysl 33/1-2

Recherches philosophiques, I-IV

1937

Česká mysl 33/1-2

Open Access Link
Recherches philosophiques, V

1937

Česká mysl 33/5

Edmund Husserl gestorben

1938

Prager Presse 5/3

G. Elliot-Smith, Dějiny člověka

1938

Česká mysl 34/1-2

L. Rieger, Idea filosofie

1938

Česká mysl 34/5

Recherches philosophiques, VI

1938

Česká mysl 34/3-4

Revue de Métaphysique et de Morale

1938

Česká mysl 34/1-2

W. M. Schering, Wehrphilosophie

1938

Česká mysl 34/5

Před rokem zemřel [...]

1938

with Navrátil Václav

Kritický měsíčník 1/7

Filosofie v dnešní situaci

1939

Kritický měsíčník 2/1

Filosofie výchovy

1939

Tábor, Škola vysokých studií pedagogických

Husserl. - Bibliographie

1939

Revue internationale de philosophie 1/2

Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV)

1939

in: Stati psychologické a pedagogické, Brno : Společnost nových škol

Úvaha o porážce

1939

Kritický měsíčník 1/8

Životní rovnováha a životní amplituda

1939

Kritický měsíčník 2/3

B. Sekla, Růst národa

1940

Naše doba 47/9

L. Heller, Mladým učitelům

1940

Naše doba 47/7

O filosofii dějin

1940

Kritický měsíčník 3/5-6

Evropský rozum

1941

Život 17

G. C. Myers, Šťastná rodina

1941

Naše doba 48/8

J. G. Herder a jeho filosofie humanity: Doslov

1941

in: Vývoj lidskosti, Praha : Laichter

J. Prokop, O sebevraždě

1941

Naše doba 48/8

L. Klíma, Filosofické listy

1941

Česká mysl 35/1-2

M. Skořepa, Puberta

1941

Naše doba 48/5

M. Srb, Živá skutečnost

1941

Naše doba 48/3

M. Srb, Živá skutečnost

1941

Česká mysl 35/1-2

Mládí a filosofie

1941

Kalendář středoškolského studenstva 19

O nový pohled na Komenského

1941

Kritický měsíčník 4/5-6

† Josef Kachník (1859–1940)

1941

Česká mysl 35/1-2

Fragmenty o jazyce

1942

Život 8/1

J. Hořejší, Jak studovat

1942

Naše doba 49/3

J. Novák, G. A. Lindner

1942

Naše doba 49/6

J. Patočka, Dvojí rozum

1942

Naše doba 49/9

J. Popelová, Pravda a jistoty

1942

Naše doba 49/8

O. Hostinský, Umění a společnost

1942

Kritický měsíčník 5/4

Světový názor, obraz světa, filosofie

1942

Kritický měsíčník 5/3

V. Úlehla, Za oponou života

1942

Naše doba 49/5

B. Knoop, Hegel und die Franzosen

1943

Česká mysl 37/4

Geistige Überlieferung

1943

Česká mysl 37/5

H. Lipps, Die menschliche Natur

1943

Česká mysl 37/4

Poznámky o rozporu

1943

Naše doba 51/3

Doslov

1944

in: Kritika praktického rozumu, Praha : Laichter

75 let N. O. Losského

1945

Česká mysl 39/1-5

Přehledné dějiny filosofie

1945

Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

K dopisu Timotheovu

1946

Křest'anská revue 13/9

Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie

1971

Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university 19-20/14-15

Epoché et réduction

1972

in: Qu'est-ce que la phénoménologie?, Grenoble : Millon

Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks

1972

Philosophische Perspektiven: Ein Jahrbuch 4

Zur Ältesten Systematik der Seelenlehre

1972

in: Phänomenologie Heute, Dordrecht : Springer

Epoché und Reduktion

1975

in: Bewußt sein, Bonn : Bouvier

Erinnerungen an Husserl

1976

in: Die Welt des Menschen - Die Welt der Philosophie, Den Haag : Nijhoff

Erinnerungen an Husserl

1976

in: Die Welt des Menschen - Die Welt der Philosophie, Den Haag : Nijhoff

The Husserlian doctrine of eidetic intuition and its recent critics

1977

in: Husserl, Notre Dame : University of Notre Dame Press

Was ist Phänomenologie?

1979

in: Reason, action and experience, Hamburg : Meiner

Die Husserlsche Lehre von der eidetischen Reduktion im Spiegel neuerer Kritik

1991

in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart : Klett-Cotta

Sur Heidegger

1991

Epokhè 2

Liberté et sacrifice

1993

Grenoble, Millon

Papiers phénoménologiques

1995

Grenoble, Millon

Čas, mýtus, víra

1996

in: Péče o duši, Praha : Oikoymené

Papiers phénoménologiques

1998

Grenoble, Millon

E. Fink, Vergegenwärtigung und Bild

1999

Orbis Phaenomenologicus - Quellen

Introduction to Husserl's Phenomenology

1999

LaSalle, Ill., Open Court

Briefe und Dokumente: 1933-1977

1999

with Fink Eugen

Freiburg-München, Alber

Texte, Dokumente, Bibliographie

1999

Freiburg-München, Alber

Plato and Europe

2002

Stanford, Stanford University Press

Phenomenology as a philosophy and its relation to traditional metaphysical appraoches

2004

in: Phenomenology: Critical concepts in philosophy V, London : Routledge

Platonism and Politics

2006

The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 6

Edmund Husserl's die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale Phänomenologie

2015

in: The phenomenological critique of mathematisation and the question of responsibility, Dordrecht : Springer

Open Access Link
The natural world as a philosophical problem

2016

Evanston, Ill., Northwestern University Press

L'interno e il mondo

2018

(ed)

Milano, Mimesis