100810

References

Jacek Migasinski

Fenomenologia percepcji

2001

Merleau-Ponty Maurice

Warszawa, Fundacja Aletheia

Fenomenologia percepcji: fragmenty

1988

Merleau-Ponty Maurice

Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii